TRANSPARÈNCIA

Els casals de barri tenen com a finalitat el desenvolupament sociocultural de la comunitat, fomentant el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i la col·laboració, tot pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.

En aquest sentit la Torre de la Sagrera ofereix un servei de cessió d’espais que posa a disposició de grups, entitats, administracions, ciutadans i ciutadanes, col·lectius i artistes, sales i espais del casal i el seu equipament tècnic per a la realització d’activitats.

Projecte Torre de la Sagrera 2021

document 01

document 01

document 01

document 01

Espai Torre