Casa de la Festa

La ciutat de Barcelona compta una xarxa d’actives Cases de la Festa, espais de cultura popular i tradicional repartits pels diferents barris. A La Sagrera, l’únic equipament que trobem és La Torre de La Sagrera, que forma part de la xarxa des del 2018.
La Torre de La Sagrera té com una de les seves prioritats el foment de la memòria històrica del territori i el teixit associatiu a través de la cultura popular i tradicional, impulsant la seva creació i difusió a través de tot tipus d’activitats.

Des de la seva obertura s’ha treballat per acostar la cultura popular i tradicional catalana al barri i també per donar a conèixer la cultura de la Sagrera a tota la ciutat, mitjançant activitats obertes al públic que mostrin el potencial de les tradicions populars catalanes a través del territori.

A partir dels valors que caracteritzen la Federació Torre de La Sagrera, el projecte atorga a l’equipament singularitat pròpia i esdevé una oportunitat per empoderar els barcelonins i les barcelonines tant a nivell personal com social, a partir de la convivència, el diàleg, la solidaritat, la cohesió i la col·laboració, a través de la gestió comunitària i amb visió crítica i reflexiva amb l’entorn en el qual es desenvolupa el projecte.

La comissió de Festivitats i Tradicions de la Torre de La Sagrera és l’encarregada de fer el seguiment del projecte Casa de la Festa i de generar una proposta de programació comunitària i vinculada al territori, en col·laboració amb altres entitats del territori com la Comissió de Festes de La Sagrera.

Objectius del projecte Casa de la Festa

  • Donar a conèixer les tradicions barcelonines mitjançant cicles d’activitats, sobretot gastronòmiques.
  • Realitzar diferents activitats relacionades amb el fet cultural de la ciutat perquè se sentin protagonistes de la festa.
  • Animar els participants a contribuir a la vida cultural i comunitària de La Sagrera.
  • Potenciar la cooperació i el treball en equip de forma intercultural i intergeneracional.
  • Fomentar la participació activa de forma transversal.
  • Promocionar les entitats de cultura popular i tradicional de La Sagrera així com la resta d’associacions que col·laboren en el projecte.
  • Donar a conèixer el patrimoni immaterial barceloní.

Exposició permanent d’imatgeria festiva

Activitats gastronòmiques

Casal d’estiu

Recursos de cultura popular

Tallers de cultura popular i tradicional