ACTIVITATS GASTRONÒMIQUES

Les tradicions i costums constitueixen una identitat individual i col·lectiva. A través d’aquesta cultura heretada ens sentim part d’una comunitat i per tant pensem que és important mantenir vius aquests trets distintius. La cuina és un espai propici a compartir aquestes tradicions i a la vegada generar vincles entre diferents cultures. D’aquesta manera ens plantegem dues línies de treball; divulgar les tradicions gastronòmiques catalanes a través de tallers i activitats puntuals i per altra banda generar espais d’inclusió a través de projectes comunitaris amb població nouvinguda.