Banc de recursos

En el cas de gots, plats, gerres reutilitzables caldrà omplir un document de cessió i responsabilitat, així com prendre el compromís de pagar 1 € per cada element no retornat. En qualsevol cas, els béns cedits hauran de retornar-se nets i secs.

El temps màxim de la cessió és de 7 dies.

IMPORTANT: Es podrà fer un recàrrec a la persona o entitat que reservi el material si no el torna amb puntualitat o si el trenca.

Tarifes

Gots

Per activitats al centre.

Solicita reserva

Paellera a gas

Funcionament amb gas butà.
50 cm de diàmetre.

Solicita reserva