AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web és propietat de la Federació Torre de La Sagrera amb domicili a aquests efectes al carrer Berenguer de Palou 64-66, 08027 Barcelona, número de NIF: G67020008, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 797. Correu electrònic de contacte: info@torrelasagrera.cat. Telèfon de contacte 931 538 381.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant persones nacionals com estrangeres que utilitzin aquest web.

L’accés al nostre web per part de les persones usuàries és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. LA USUARIA, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús d’aquest. Si la usuaria no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La usuaria únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés al nostre web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la USUARIA de la nostra política de privacitat.

La usuaria ha d’accedir al nostre web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la usuaria, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixes.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que el nostre web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem exempts de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquests llocs web, aliens a la nostra federació, per part de la persona usuaria.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de la Federació Torre de La Sagrera i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la usuaria en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

1. RESPONSABLE: veure dades en l’encapçalament.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

  • Formulari de Contacte

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, whatsapp), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d’aquests.

  • Enviament de correus electrònics

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Curriculum vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per a participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per a participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservats durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

  • Formulari Registre de persones usuaries

Finalitat: Formalitzar el seu registre i alta en la nostra àrea privada de clients. Enviament de comunicacions informatives dels nostres productes i serveis, inclusivament per correu electrònic.

Legitimació: Consentiment de l’usuari en registrar-se en la pàgina com a usuari/Client i a rebre informació comercial.

Conservació: a. Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. b. Mentre no exerciti el seu dret d’oposició als enviaments comercials o exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals.

  • Compra de productes i serveis

Finalitat: a. Tramitar i gestionar la compra i, en el seu cas, lliurament de la seva comanda i les tasques administratives derivades. b. Enviar-li informació i comunicacions dels nostres productes i/o serveis, ofertes, descomptes i esdeveniments, inclusivament per mitjans electrònics, si ho ha autoritzat.

Legitimació: a. Execució de contracte de compravenda de productes o de prestació de serveis. b. Interès legítim de l’empresa a mantenir als seus clients informats sobre productes i serveis, ofertes i altres informacions comercials.

Conservació: a. Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats. b. Mentre no exerciti el seu dret d’oposició als enviaments comercials o exerceixi el seu dret de cancel·lació de les seves dades personals.

  • Subscripció butlletí informatiu

Finalitat: Enviar-li informació comercial de les nostres activitats i serveis, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en subscriure’s a l’enviament d’informació a través del nostre formulari.

Conservació: Fins que sol·liciti la baixa de la subscripció als nostres enviaments comercials.

  • Formulari d’inscripció a les nostres activitats

Finalitat: Tramitar i gestionar la inscripció a l’esdeveniment o activitat organitzada per nosaltres i, en el seu cas, remetre-li informació comercial de les nostres activitats, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Inscripció de l’usuari i consentiment per a rebre informació comercial.

Conservació: Mentre es desenvolupi l’activitat i, en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d’aquests.

  • Formulari de Sol·licitud de Pressupost

Finalitat: Remetre-li un pressupost dels nostres serveis per mitjans electrònics i, en el seu cas, remetre-li informació comercial, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos un pressupost i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada remesa la informació sol·licitada, si no ha generat un nou tractament i, en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d’aquests.

  • Clàusula d’informació per a formulari web de reserves

Finalitat: Tramitar la seva reserva i, en el seu cas, garantia del pagament i remetre-li informació comercial, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Sol·licitud de reserva. Consentiment de l’interessat.

Conservació: Mentre duri la sol·licitud de reserva, una vegada formalitzada aquesta, durant el termini legalment exigit. En cas d’haver acceptat rebre informació comercial, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos

  • Clàusula d’informació per a formulari web de reserves sense enviaments comercials

Finalitat: Tramitar la seva reserva i, en el seu cas, garantia del pagament.

Legitimació: Sol·licitud de reserva. Consentiment de l’interessat.

Conservació: Mentre duri la sol·licitud de reserva i, una vegada formalitzada aquesta, durant el termini legalment exigit.

  • Clàusula formulari preinscripció cursos

Finalitats: Tramitar i gestionar la preinscripció i reserva de plaça a la formació sol·licitada i, en el seu cas, remetre-li informació dels nostres cursos, activitats i/o esdeveniments.

Legitimació: Preinscripció de l’usuari i consentiment de l’interessat.

Conservació: Fins a la formalització o no de la inscripció. Dades comercials: fins que sol·liciti la baixa.

  • Clàusula formulari de sol·licitud de cita

Finalitats: Atendre i gestionar la seva sol·licitud de cita en el nostre centre, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics (Correu electrònic, SMS, WhatsApp), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos cita i informació a través del nostre formulari i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada atesa la cita, durant els terminis legalment previstos en la Llei d’Autonomia del Pacient. En cas de no atendre, si no és pacient del centre, s’eliminaran transcorregut un mes si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d’aquests.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessaris per a gestionar les seves sol·licituds, donar-li d’alta com a persona usuaria i prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
  • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
  • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
  • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus drets: mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l’apartat A), indicant la referencia ‘Dades Personals’, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb la Federació en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en el nostre web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-les als canvis que es produeixi en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de la persona usuaria aquest lloc web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de la usuaria.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

La USUARIA té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La USUARIA assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre web.

La USUARIA reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i per tant, les accepta integra i expressament.