CONDICIONS I NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquestes condicions

CALENDARI I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
 1. A partir de dilluns 11 de desembre a les 10h, obrirem les inscripcions als tallers trimestrals. Aquestes es faran a través de la nostra web torrelasagrera.cat/tallers. De manera excepcional es realitzaran inscripcions presencials només en el cas de no tenir els mitjans o coneixements per fer-ho per via telemàtica.

1.1 La inscripció al taller d’entrenament de la memòria i al d’estimulació musical, serà de l’11 de desembre a l’1 de gener (inclosos). Dimecres 3 de gener, es farà un sorteig en aquells tallers en els que el nombre d’inscrits superi l’aforament del taller.

 1. Les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció i pagament de la quota del taller.
 2. El pagament s’efectuarà a través de la plataforma web i en cas que no sigui possible, amb targeta de crèdit/dèbit al mateix centre. No s’acceptaran pagaments en efectiu.

CANVIS, CANCEL·LACIONS I REEMBORSAMENTS

 1. La Torre de La Sagrera es reserva el dret a suspendre els cursos en què no s’hagin inscrit un mínim de participants o per causes tècniques de força major. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.
 2. En els tallers gratuïts, tres faltes d’assistència injustificades seran motiu de pèrdua de plaça per facilitar l’accés a noves incorporacions.
 3. En cas que la persona inscrita s’hagi de donar de baixa d’un taller, ho haurà de notificar fins una setmana abans de l’inici del taller. Un cop passada aquesta data no es retornarà l’import de la inscripció.
 4. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat per causa major. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a les persones usuàries.
 5. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,66 euros, IVA inclòs.
 6. La possibilitat de canvi de taller només es considera durant la primera setmana d’inici de tallers i no s’abonarà cap diferència.

DINÀMICA DELS TALLERS

 1. En els tallers gratuïts, dues faltes d’assistència no justificades seran motiu de pèrdua de plaça per facilitar l’accés a noves incorporacions.
 2. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a les persones usuàries. 
 3. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller
 4. En el moment de fer la inscripció caldrà informar de qualsevol necessitat especial que es requereixi per tal de desenvolupar el taller.
 5. La Torre de La Sagrera declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal.
 6. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat per causa major.
 7. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,50 euros, IVA inclòs.