CONDICIONS I NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquestes condicions

CALENDARI I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

1. La data d’inici dels diferents tallers serà la setmana del 3 al 9 d’octubre, si no s’especifica una altra data a la descripció de l’activitat.

2. Les inscripcions seran virtuals a través del web www.torrelasagrera.cat

Dilluns 12 de setembre a les 10h obrirem totes les inscripcions.

Pel que fa als tallers d’estimulació musical, s’acceptaran inscripcions del 12 al 22 de setembre (ambdòs inclosos), però, a diferència de tota la resta de tallers, aquestes inscripcions aniran per sorteig.

Únicament i de manera excepcional es realitzaran inscripcions presencials en el cas de no tenir els mitjans per fer-ho per via telemàtica. En aquest cas, es farà sota cita prèvia trucant al 931 538 381.

3. Les places s’adjudicaran per ordre d’inscripció i pagament de la quota del taller.

4. El pagament es realitzarà a través de la plataforma web i en cas que no sigui possible, amb targeta de crèdit/dèbit al mateix centre. No s’acceptaran pagaments en efectiu.

5. Els tallers, es faran en format presencial, si no s’especifica un altre format en la descripció del taller. En cas de no poder oferir alguna sessió d’un taller per motius sanitaris, es buscarà una opció a distància que s’adapti al tipus de taller. L’equip tècnic de la Torre de La Sagrera, oferirà acompanyament i suport tecnològic per a totes les persones usuàries que ho requereixin.

6. La setmana del 5 a l’11 de desembre no portarem a terme cap taller.

CANVIS, CANCEL·LACIONS I REEMBORSAMENTS

1. La Torre de La Sagrera es reserva el dret a suspendre els cursos en què no s’hagin inscrit un mínim de participants o per causes tècniques de força major. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

2. En cas que la persona inscrita s’hagi de donar de baixa d’un taller, ho haurà de notificar fins una setmana abans de l’inici del taller. Un cop passada aquesta data no es retornarà l’import de la inscripció.

3. La possibilitat de canvi de taller només es considera durant la primera setmana d’inici de tallers i no s’abonarà cap diferència.

DINÀMICA DELS TALLERS

1. Els tallers es realitzaran amb màxima puntualitat per tal de garantir la ventilació de la sala entre sessions.

2. En els tallers gratuïts, dues faltes d’assistència no justificades són motiu de pèrdua de plaça.

3. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a les persones usuàries.

4. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

5. La Torre de La Sagrera declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal.

6. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat per causa major.

7. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,50 euros, IVA inclòs.