CONDICIONS I NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ

De forma excepcional i amb motiu de les mesures sanitàries derivades de la Covid-19, els tallers seran virtuals, si no s’especifica el contrari a la descripció. El format dels tallers pot variar segons l’evolució de la pandèmia i passarà a ser presencial tan bon punt sigui possible.

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquestes condicions.


CALENDARI I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

1. La data d’inici dels tallers serà la setmana del 19 d’abril, si no s’especifica una altra data a la descripció de l’activitat.

2. Les inscripcions s’iniciaran a partir del dia 22 de març a les 10.00 h a través del web www.torrelasagrera.cat. En cas que no sigui possible, es realitzaran inscripcions presencials sota cita prèvia trucant al 931 538 381.

3. Cal que la inscripció s’efectuï amb les dades de la persona que gaudirà del taller.

4. Les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció i pagament de la quota del taller. No queda confirmada la plaça fins que es formalitza el pagament.

5. El pagament es fa a través del web i, en cas que no sigui possible, amb targeta de crèdit/dèbit al mateix centre. No s’accepten pagaments en efectiu.

CANVIS, CANCEL·LACIONS I REEMBORSAMENTS

1. La Torre de La Sagrera es reserva el dret a suspendre els cursos en què no s’hagin inscrit un mínim de participants o per causes tècniques de força major. Només en aquest cas es retornaran els diners de la inscripció.

2. En cas que la persona inscrita s’hagi de donar de baixa d’un taller, ho haurà de notificar fins una setmana abans de l’inici del taller. Un cop passada aquesta data no es retornarà l’import de la inscripció.

3. La possibilitat de canvi de taller només es considera durant la primera setmana d’inici de tallers i no s’abonarà cap diferència.

DINÀMICA DELS TALLERS

1. Els tallers es realitzaran amb màxima puntualitat per tal de garantir la ventilació de la sala entre sessions.

2. En els tallers gratuïts, dues faltes d’assistència no justificades són motiu de pèrdua de plaça.

3. Es proposaran dies de recuperació de les sessions perdudes per causes alienes a les persones usuàries.

4. Cal indicar al responsable de l’activitat qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

5. La Torre de La Sagrera declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal.

6. El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat per causa major.

7. La Torre de La Sagrera segueix els estàndards de preus dels equipaments municipals. El preu d’1 hora d’activitat és de 4,10 euros, IVA inclòs.

NORMATIVA ESPECIAL COVID 19 PER A LES ACTIVITATS PRESENCIALS

Cal signar la declaració responsable assegurant que es coneix la normativa del centre pel que fa a les mesures sanitàries derivades de la Covid-19. Igualment, s’informarà el centre de qualsevol possible símptoma o contacte estret relacionat amb la Covid19.

En accedir a l’edifici, caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

En tot moment, caldrà garantir la distància de seguretat (1,5 m) i l’ús de la mascareta, exceptuant les activitats físiques i els menors de sis anys.

Abans de cada sessió es prendrà la temperatura a totes les persones assistents.

En cas de detectar un possible cas de Covid19 s’informarà el grup i s’aturarà l’activitat a l’espera dels resultats mèdics.