Tarifes

El preu d’ús d’aquests espais ha estat aprovat pel Districte de Sant Andreu. Els preus s’expressen sense IVA i amb IVA.

El preu dels espais varia segons la tipologia d’aquests, calculat en m².

Sala tipus 1 (< 50 m²)
Espai relacional, Sala taller 1, Sala taller 2, Sala taller 3, Sala reunions, Espai criança i Cuina.

Sala tipus 3 (>100 m² i 150 m²)
Sala d’actes

Sala especial
Buc d’assaig

Entitats sense ànim de lucre
preu/h
amb iva

Acte intern

3,00 €

3,63 €

Acte obert i gratuït

Acte obert i de pagament

5,00 €

6,05 €

Empreses i particulars
preu/h
amb iva

Acte intern

12,00 €

14,52 €

Acte obert i gratuït

12,00 €

14,52 €

Acte obert i de pagament

15,00 €

18,15 €

Entitats sense ànim de lucre
preu/h
amb iva

Acte intern

15,00 €

18,15 €

Acte obert i gratuït

Acte obert i de pagament

20,00 €

24,20 €

Empreses i particulars
preu/h
amb iva

Acte intern

45,00 €

54,45 €

Acte obert i gratuït

45,00 €

54,45 €

Acte obert i de pagament

60,00 €

72,60 €

Sala Especial: Buc d’Assaig
preu/h
amb iva

Sense equip

2,70 €

3,27 €

Amb equip (bateria, amplificadors guitarra, micròfons amb peu…)

4,50 €

5,69 €

Pack 10 hores
preu/h
amb iva

Sense equip

2,00 €

2,42 €

Amb equip (bateria, amplificadors guitarra, micròfons amb peu…)

3,50 €

4,24 €

Serveis Extraordinaris

L’ús de l’equipament de so i llums requereix la contractació de personal tècnic de la Torre de La Sagrera. Si l’activitat altres serveis extraordinaris de personal l’entitat o empresa sol·licitant hauran de fer-se càrrec de les despeses.

Tècnic especialitzat (so i llums) (mínim 3 h)
preu/h
amb iva

45,00 €

54,45 €

Servei de desmuntatge de sala (mínim 2 h)
preu/h
amb IVA

45,00 €

54,45 €

Servei de neteja extraordinària
preu/h
amb IVA

Laborables

13,25 €

16,03 €

Diumenges, festius i nocturn

19,87 €

24,04 €

Servei de consergeria
preu/h

33,06 €

amb IVA

40,00 €