La Sagrerina

La Sagrerina, la geganta de La Sagrera, representa el món rural: figura una dona d’aigua, pagesa que va a buscar aigua amb la gerra de ceràmica que porta com a complement a la mà. La història de la figura comença l’any 2003, quan es forma la Colla Gegantera de La Sagrera. El novembre d’aquell mateix any ja es presenta la figura, obra del taller Ventura & Hosta. Actualment, la Colla Gegantera de La Sagrera no tan sols és responsable de la Sagrerina, sinó també de dos capgrossos, en Rocabruna i la Rata. Tots tres són representats dins la llegenda de La Sagrera, que un altre dia us explicarem. Des de l’any 2015 al gegants i els capgrossos són portats per Drac, Diables i Gegants de La Sagrera.