La Rata de la Sagrera

La rata representa la proliferació que hi va haver a la Sagrera d’aquest animaló just a la plaça que el 1982 va rebre el nom de Plaça Assemblea de Catalunya en record del primer intent de constitució de l’Assemblea de Catalunya que va tenir lloc a la Parròquia del Crist Rei el 23 de maig de 1971 i que va quedar avortat per la policia. Abans de rebre aquest nom era conegut com l’espai d’en Patau i va ser un camp de futbol i després un lloc de brutícia i deixalla per al qual cosa era conegut com la plaça de les rates, i encara avui en dia, hi ha qui l’anomena així.

La Rata juntament amb moltes d’altres més, al servei d’en Rocabruna, emergeixen de sota terra per escampar-se per les terres i atemorir els pagesos quan en Rocabruna fa el pacte amb el Diable a través del manyà de Cal Pacífic, el Ferrer.

Està documentat que el nom del carrer Pacífic, que ja s’anomena així des del 1888, prové de l’existència, temps enrere, d’una casa de pagès al capdamunt del carrer que rebia el nom del Cal Pacífic pel caràcter del seu propietari, manyà de professió.