El Rocabruna

Aquest petit dimoniet anomenat Rocabruna que apareix a la llegenda de La Sagrera representa un dels propietaris de la Torre del Fang.

La Torre del Fang, ubicada a la cruïlla dels carrers Espronceda i Clot data del segle XV. Es creu que la primera data que fa referència a la casa apareix al dietari de la Generalitat el 23 de febrer de 1559, que esmenta la torre de la Verge Maria, antigament del Diable. Sobre la propietat del mas es coneix que l’any 1851 pertanyia a la família Rocabruna, uns dels majors propietaris de terres subjectes a la Junta de Regants del Rec Comtal quan a Sant Martí de Provençals tot eren camps de conreu i masies.

A la Llegenda de La Sagrera el terratinent Rocabruna farà un pacte amb el diable per aconseguir atemorir als pagesos dels seus camps i poder obtenir el màxim benefici d’aquestes terres. Però es trobarà amb el jove Martí, valent i decidit i una dona d’aigua, la Sagrerina, que restabliran la tranquil·litat i la llibertat dels seus habitants.