Fotografia d'una cantonada de la Torre

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A COMUNITÀRIA AL BARRI DE LA SAGRERA

Data de publicació: 25 juliol 2022

La Federació Torre de La Sagrera, entitat membre de la Taula Comunitària de La Sagrera, busca incorporar a l’equip un/a tècnic/a comunitària amb el perfil següent:

FUNCIONS I TASQUES
● Disseny, implementació i avaluació de dinàmiques i metodologies participatives.
● Coordinació i desenvolupament de projectes i promoció del treball comunitari amb veïns i veïnes, teixit associatiu i serveis públics del territori.
● Dinamització i gestió de les taules de treball i espais del procés comunitari de La Sagrera.
● Gestió econòmica dels projectes comunitaris i recerca de recursos.

REQUISITS
● Estudis relacionats en l’àmbit de les ciències socials o humanitats.
● Experiència en gestió de projectes d’intervenció social o processos de participació social, treball amb el teixit associatiu, treball comunitari.
● Experiència en elaboració i seguiment de pressupostos, així com de subvencions públiques.
● Coneixement i domini de català i castellà escrit i oral.

ES VALORARÀ
● Experiència i participació directa en el món associatiu, moviments socials o veïnals.
● Experiència en l’àmbit comunitari i en específic, en processos participatius, comunitaris, mediació comunitària o intercultural; perspectiva de gènere i
feminismes.
● Coneixement de l’administració local, municipal, autonòmica i les seves polítiques públiques.
● Coneixement del territori (La Sagrera)
● Formació específica relacionada amb la participació i l’acció comunitària.

CONDICIONS LABORALS
Tipus de contracte: indefinit
Horari: 37,5h setmanals.
Amb horari flexible segons necessitats del projecte. Algunes activitats puntuals els caps de setmana.
Retribució: 22.016,13 € bruts anuals,segons conveni de lleure educatiu i sociocultural
Incorporació prevista: 15 de setembre de 2022.

Les persones interessades han d’enviar el seu CV i una carta de presentació a seleccio@torrelasagrera.cat especificant en l’assumpte “Oferta Tècnic/a Comunitàri/a + Nom i cognoms” amb termini màxim a les 23:59 hores del dilluns 15 d’agost de 2022.

Categories: portada